2022-10-21
دلایل پشم چینی گوسفند

دلایل پشم چینی گوسفند

علت پشم چینی گوسفند سوال : چرا و به چه دلیل باید عملیات پشم چینی گوسفند رو انجام دهیم ؟ خب چیدن پشم گوسفند توسط دامداران […]
2021-07-25
پشمچین پشم چین گوسفند

اهمیت پشمچینی گوسفندان

اهمیت پشمچینی گوسفندان دامدارن معمولا سالی یک بار در فصل بهار و در ابتدای اردیبهشت ماه دام های خود را پشم چینی می‌کنند. پشمچینی با استفاده […]
2021-07-25
پشم چینی گوسفندان

پشمچینی گوسفند

Call Now Button